Località

37 SOI WERACHOD RAWAI-PHUKET, Rawai, Thailandia

40

Aeroporto

40

Aeroporto